Tafhim ul Quran Debacha
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tafhim ul Quran Moqadmah
1۔تفہیم القرآن ۔سورۃ الفاتحہ
2۔تفہیم القرآن ۔سورۃ البقرۃ
3۔تفہیم القرآن ۔سورۃ آل عمران
4۔تفہیم القرآن ۔سورۃ النساء
5۔تفہیم القرآن ۔سورۃ المائدہ
6۔تفہیم القرآن ۔سورۃ الانعام
7۔تفہیم القرآن ۔سورۃ الاعراف
8۔تفہیم القرآن ۔سورۃ الانفال
9۔تفہیم القرآن ۔سورۃ التوبہ
10۔تفہیم القرآن ۔سورۃ یونس
11۔تفہیم القرآن ۔سورۃ ھود
12 – تفہیم القرآن ۔سورۃ یوسف
13 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الرعد
14 – تفہیم القرآن ۔سورۃ ابراہیم
15 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الحجر
16 – تفہیم القرآن ۔سورۃ النحل
17 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الاسراء
18 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الکہف
19 – تفہیم القرآن ۔سورۃ مریم
20 – تفہیم القرآن ۔سورۃ طہ
21 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الانبیاء
22 – تفہیم القرآن ۔سورۃ الحج